TR EN

Proje

        Proje Yönetim Sistemi;
        Günümüz endüstrisinde sadece kaynaklara sahip olmak, verimli sonuçlar elde etmek için yeterli değildir. Globalleşen ve büyüyen endüstri, kaynaklara sahip olmanın yanında doğru kaynak yönetimini de zorunlu hale getirmiştir. Giderek karmaşık hale gelen ürün ve hizmetlerin rekabetçiliği kaybetmeden kaliteli, tam ve zamanında gerçekleştirilebilmesi için etkili proje yönetim süreçlerine ihtiyaç vardır.

        Arslan kalıp olarak bizler;
        Doğru işi doğru insanla yapmak. Doğru işi doğru zamanda yapmak. Süreçleri Standartlaştırmak. Performans göstergeleri (KPI ) ile takip etmek ve ölçmek. Sürekli İyileştirmek, Kavramlarına inanıyoruz.

        Bütün süreçlerimizi olduğu gibi proje yönetim süreçlerimizi de bu düşünce noktaları üzerinde inşa ediyoruz.