TR EN

Şirket Politikamız...

Müşteri memnuniyeti ön planda tutarak; kaliteli, en ekonomik ve zamanında teslimatlar gerçekleştirmeyi;
Yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı esas alarak sürekli gelişmeyi,
Toplum ve çevreye saygılı olarak çalışmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalığı ve yaralanmalara karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
Kirliliğin önlenmesini, atıkları azaltmayı, öncelikle geri kazanımı olmak üzere atıkların bertarafını sağlamayı,
Yatırımların gerçekleştirilmesinde olası çevresel etkileri ve iş sağlığı güvenliği risklerini dikkate almayı,
Tüm faaliyetlerimizi proses ve müşteri odaklı tasarlayarak sürekli geliştirmeyi,
Çalışanlarımızın gelişimi ve tatmini çerçevesinde, onlara sürekli eğitim ve sosyal olanaklar sağlamayı;
Tedarikçilerimizi, sürekli işbirliği ve teknik destekle gelişmelerine yardımcı olmayı şirket politikası olarak benimsemiştir.